• <dfn id="quwa2"><legend id="quwa2"></legend></dfn><div id="quwa2"><ol id="quwa2"></ol></div>

 • <em id="quwa2"><tr id="quwa2"></tr></em>

  赞叹的近义词

  2014-12-16 12:32,共17553人读过

  赞叹的近义词

  {赞叹}

  注音 :zàn tàn

  释义 : 夸奖,称赞。

  造句 : 他的作品让我们赞叹不已。

  赞叹的近义词有以下这些:夸奖,歌颂,赞许,称扬,称赞、称颂,称誉,赞赏,赞扬

  {夸奖}

  注音 :kuā jiǎng

  释义 : 赞美,表扬。

  造句 : 小明考试得了第一名,得到爸爸的夸奖。

  高盛彩票

 • <dfn id="quwa2"><legend id="quwa2"></legend></dfn><div id="quwa2"><ol id="quwa2"></ol></div>

 • <em id="quwa2"><tr id="quwa2"></tr></em>

 • <dfn id="quwa2"><legend id="quwa2"></legend></dfn><div id="quwa2"><ol id="quwa2"></ol></div>

 • <em id="quwa2"><tr id="quwa2"></tr></em>