• <dfn id="quwa2"><legend id="quwa2"></legend></dfn><div id="quwa2"><ol id="quwa2"></ol></div>

 • <em id="quwa2"><tr id="quwa2"></tr></em>

  照顾的近义词

  2014-12-16 13:06,共20095人读过

  照顾的近义词

  {照顾}Look after

  注音:zhào gù

  解释:照料,注意,关注的意思。

  造句:小戏一直在照顾着生病的奶奶。

  照顾的近义词有:照看,照料,照望,看护,光顾。

  {照看}Care

  注音:zhào kàn

  解释:照料,照顾。

  造句:赵啊姨把她的宝宝交给我妈妈照看。

  高盛彩票

 • <dfn id="quwa2"><legend id="quwa2"></legend></dfn><div id="quwa2"><ol id="quwa2"></ol></div>

 • <em id="quwa2"><tr id="quwa2"></tr></em>

 • <dfn id="quwa2"><legend id="quwa2"></legend></dfn><div id="quwa2"><ol id="quwa2"></ol></div>

 • <em id="quwa2"><tr id="quwa2"></tr></em>