• <dfn id="quwa2"><legend id="quwa2"></legend></dfn><div id="quwa2"><ol id="quwa2"></ol></div>

 • <em id="quwa2"><tr id="quwa2"></tr></em>

  着急的近义词

  2014-12-16 13:06,共20645人读过

  着急的近义词

  {着急}

  注音 :zháo jí

  释义 :1:很焦急,很不安的意思。2:赶快。

  造句 : 别着急,我们要想办法解决问题。

  着急的近义词有以下这些:焦虑,恐慌,慌张,焦急,焦躁,惊慌

  {慌张}

  注音 :huāng zhāng

  释义 :很紧张,很慌乱。

  造句 : 不要慌张,慢慢来。

  高盛彩票

 • <dfn id="quwa2"><legend id="quwa2"></legend></dfn><div id="quwa2"><ol id="quwa2"></ol></div>

 • <em id="quwa2"><tr id="quwa2"></tr></em>

 • <dfn id="quwa2"><legend id="quwa2"></legend></dfn><div id="quwa2"><ol id="quwa2"></ol></div>

 • <em id="quwa2"><tr id="quwa2"></tr></em>